Algemene Voorwaarden

THE ZOE SHOP

Deze website wordt beheerd door The Zoe Shop. Gedurende de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar The Zoe Shop. The Zoe Shop biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn via deze site aan u, de gebruiker, onder de voorwaarde van uw acceptatie van alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidsregels en kennisgevingen. Wanneer u onze website bezoekt en/of iets van ons koopt, neemt u deel aan onze "Service" en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden", "TOS"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar is via hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaren en/of inhoudsproviders zijn.


Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Website gebruikt of toegang tot deze krijgt. Door toegang te krijgen tot of een deel van de Website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst, krijgt u geen toegang tot de Website of gebruikt u de Diensten niet. Als deze Gebruiksvoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.


Elke nieuwe functie of tool die aan het huidige aanbod wordt toegevoegd, valt ook onder de Gebruiksvoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen.


SECTIE 1 - VOORWAARDEN VAN ONLINE OPSLAG
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd heeft in de staat of provincie waarin u woont en dat u ons toestemming heeft gegeven om uw minderjarige afhankelijken dit Site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor enig onwettig of ongeoorloofd doel, noch mag u wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten) tijdens het gebruik van de Service.
U mag geen wormen, virussen of code van een destructieve aard verzenden.
Schending of overtreding van een van de voorwaarden zal onmiddellijke beëindiging van uw Services tot gevolg hebben.


SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
We behouden ons het recht voor om de service op elk moment om welke reden dan ook te weigeren.
U erkent dat Uw inhoud (anders dan creditcardinformatie) ongecodeerd wordt verzonden en (a) kan betrekking hebben op verzending over verschillende netwerken en (b) modificaties kunnen vereist zijn om te voldoen aan technische vereisten bij het verbinden van netwerken of apparaten.
Creditcardinformatie is altijd versleuteld wanneer deze over netwerken wordt verzonden.
U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website waarmee de Service wordt geleverd te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De titels die in deze Overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor uw gemak en zijn niet bedoeld om uw gebruik van de Service te beperken of te beperken.


SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE.
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden vertrouwd als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primair, nauwkeuriger, vollediger of actueler bronnen van informatie te raadplegen. Het gebruik van het materiaal op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijk niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen op onze site.


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTEN EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten zijn onderhevig aan verandering.
We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of jegens een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.


CONTRACTSLUITING
De presentatie van de producten in de online winkel vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet u een aanbod om een koopovereenkomst te sluiten. Onmiddellijk na het verzenden ontvangt u een orderbevestiging per e-mail. Deze e-mailbevestiging vormt geen acceptatie van de overeenkomst.


Garantie
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde product en of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk alleen in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.


Er is geprobeerd om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven in de winkel. We kunnen niet garanderen dat de weergave van kleuren op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een bepaalde persoon, geografisch gebied of jurisdictie te beperken. We kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die wij aanbieden, te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om op elk moment een product te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar verboden. We garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat u koopt of ontvangt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. Al onze producten worden rechtstreeks vanuit onze leverancier in China naar de consument verzonden. Eventuele kosten zoals douanerechten, invoerrechten zijn voor rekening van de consument.


SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE
We behouden ons het recht voor om enige bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de aankooplimieten per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op bestellingen die zijn geplaatst vanuit of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat u heeft opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die naar ons oordeel lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die u doet bij onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen indien nodig. Zie voor meer details ons Retourbeleid.


SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN
We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarover we geen controle of autoriteit hebben.
U erkent en stemt ermee in dat wij toegang bieden tot dergelijke hulpprogramma's "as is" en "as available" zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van optionele hulpprogramma's van derden.
Het gebruik door u van optionele hulpprogramma's die via de Website worden aangeboden, is voor uw eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u vertrouwd bent met en akkoord gaat met de voorwaarden waarop de hulpprogramma's worden aangeboden door de relevante derde partij(en).
SECTIE 8 - LINKS NAAR DERDE PARTIJVERLENERS
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materiaal bevatten van derden.
Links van derden op deze website kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn verbonden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verifiëren of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid, en wij garanderen of nemen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het materiaal van derden of websites of enig ander materiaal, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpbronnen, inhoud of andere transacties die zijn gedaan in verband met websites van derden. Lees de beleidsregels en praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, bezorgdheden of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN, FEEDBACK EN ANDERE GEBRUIKERSINZENDINGEN.
Als u bepaalde inzendingen (bijv. wedstrijddeelnames) of ongevraagde creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen op ons verzoek verzendt, online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat wij de Opmerkingen die u verzendt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium op elk moment zonder beperking. We zijn niet verplicht om (1) enige Opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) enige vergoeding te betalen voor enige Opmerkingen; of (3) te reageren op enige Opmerkingen.
We hebben het recht, maar niet de verplichting, om alle inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die wij, naar eigen goeddunken, als onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend beschouwen, of die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk zullen maken op de rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijke rechten of enige andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten en geen computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zouden kunnen verstoren. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of een derde partij anderszins misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor al uw opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid en zijn niet aansprakelijk voor enige opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst. Eventuele speciale aanvullende douanerechten en/of invoerrechten zijn niet inbegrepen in de prijs en zijn voor rekening van de klant.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het verstrekken van persoonlijke informatie via de Winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN OMISSIES
Af en toe kan onze website of service informatie bevatten die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om een bestelling te annuleren als er op elk moment en zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling heeft geplaatst) onjuiste informatie op de Service of een gerelateerde website staat. Wij zijn niet verplicht om enige informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele vermelde update- of vernieuwingsdatum die op de Service of een gerelateerde website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat er wijzigingen of updates zijn aangebracht in de Service of een gerelateerde website.


SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) het aanmoedigen of deelnemen aan enige onwettige activiteit door anderen; (c) schenden van enige internationale, federale, provinciale of staatsregelgeving, regel, wet of plaatselijke verordening; (d) onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, belasteren, belasteren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationaliteit of handicap; (f) het verstrekken van valse of misleidende informatie; (g) virussen uploaden of verzenden of enig ander type kwaadaardige code die op enigerlei wijze kan worden gebruikt om de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te onderbreken; (h) het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen; (i) voor spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of schraap; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken schendt. (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van
de Service of een gerelateerde website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken schendt.


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; AANSPRAKELIJKHEID
Wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de Materialen op deze site met betrekking tot hun juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Het gebruik van de Materialen is op uw eigen risico. De Materialen op deze site worden verstrekt "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. Tot het maximale toegestane bedrag op grond van toepasselijk recht, wijzen wij alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.
We zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit het gebruik van deze site, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke en gevolgschade. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door virussen die uw computerapparatuur kunnen infecteren of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot, gebruik van of browsen op deze site of het downloaden van materiaal van deze site of enige sites die eraan gekoppeld zijn.


SECTIE 14 - SCHADEVERGOEDING
U stemt ermee in om ons schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, onschadelijk te houden van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die zij door verwijzing bevatten, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID
In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling toch als afdwingbaar beschouwd voor zover toegestaan door het toepasselijk recht, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht te zijn afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, zullen dergelijke bepalingen niet de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen beïnvloeden.


SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en tot ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te informeren dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u onze site niet langer gebruikt.
Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of we vermoeden dat u niet hebt voldaan aan een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen verschuldigd tot en inclusief de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzegd worden.


SECTIE 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons op deze site worden gepubliceerd of waarnaar hierin worden verwezen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Elke ambiguïteit bij de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller ervan.


SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT
Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aparte overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN
U kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om elk deel van deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te passen, bij te werken of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Gebruiksvoorwaarden kunnen worden gestuurd naar thezoeshopnl@gmail.com